ჩვენ შესახებ

იურისტთა ჯგუფი ვექილი გთავაზობთ იურიდიულ-საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. კომპანიის ძირითადი მიზანია კლიენტისათვის პრობლემური საკითხების სწრაფი, ეფექტური და ხარისხიანი გადაწყვეტა. ჩვენი საქმიანობის მიზნებია:სამართლიანობა, კლიენტის ინტერესი და სწრაფი შედეგი.