განცხადება საზოგადოებრივი ადვოკატების შეფასების წესსა და კრიტერიუმებთან დაკავშირებით

საზოგადოებრივი ადვოკატების მიერ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციისთვის მომართვის საფუძველზე, ჩვენთვის ცნობილია, რომ საზოგადოებრივი ადვოკატების ნაწილი სასამართლო წესით ასაჩივრებს იურიდიული დახმარების საბჭოს იმ გადაწყვეტილებას, რომლითაც სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურში ინერგება იურიდიული დახმარების ხარისხის შეფასების წესები და კრიტერიუმები. მოსარჩელე ადვოკატთა წუხილს იწვევს ის ფაქტი, რომ ზემოხსენებულმა შეფასების სისტემამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას საადვოკატო საქმიანობის ორ უმთავრეს პრინციპს: ადვოკატის დამოუკიდებლობასა და კონფიდენციალურობას.

აღნიშნულის საფუძველზე, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ მიმართა ევროპის ადვოკატთა ასოციაციებისა და სამართლის საზოგადოებების საბჭოს (CCBE) თხოვნით, წარმოედგინა საკუთარი მოსაზრება იურიდიული დახმარების საბჭოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. CCBE-ის საპასუხო წერილში ვკითხულობთ:

CCBE-ის სურს გამოხატოს სერიოზული შეშფოთება იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან აღნიშნულმა შესაძლოა გამოიწვიოს იურიდიული პროფესიის უმთავრესი პრინციპების, განსაკუთრებით კი – დამოუკიდებლობის და კონფიდენციალობის პრინციპების დარღვევა.“

ასევე, „შემოთავაზებული ხარისხის შეფასების სისტემის წესები ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლს და აგრეთვე ევროკავშირის ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა ქარტიის 47 და 48(2) მუხლებს და ამ მუხლებთან დაკავშირებულ სამართლებრივ პრაქტიკას.“

„ადვოკატების მიერ იურიდიული დახმარების მიწოდებასთან დაკავშირებით, CCBE-ის რეკომენდაციები ადგენს, რომ ამგვარი მონიტორინგი შესაძლოა ჩატარდეს შესაბამისი ადვოკატთა ასოციაციის მიერ და არა იურიდიული დამხარების ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი სხვა შესაძლო სუბიექტის მიერ.“

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *