კატეგორია: მომსახურება

უფასო მაღალკვალიფიციური საადვოკატო სერვისი იურისტთა ჯგუფი ვექილისგან ნებისმიერი მოქალაქისთვის, მხოლოდ 15 დეკემბრამდე, მიმდინარეობს რეგისტრაცია. საკონტაქტო ტელ: 514–87–93–93    

იურისტთა ჯგუფი “ვექილი” გთავაზობთ  შემდეეგი სახის სამართლებრივ მომსახურებას: წარმომადგენლობა, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა. 1. საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი,…